TRẠM CÂN ĐIỆN TỬ

GIẢI PHÁP GIÁM SÁT TRẠM CÂN ĐIỆN TỬ

GIẢI PHÁP GIÁM SÁT TRẠM CÂN ĐIỆN TỬ   Quy trình vận hành hai trạm cân trên —       Khi có xe vào đến vị trí barier lối vào trạm cân. Nhân viên kiểm soát nhấn F1 để mở barier xe đi vào bàn cân. Sau khi xe vào trạm cân barier sẽ tự động đóng xuống. —       Khi xe đã vào đến trạm cân, hệ thống không cảnh báo nhân viên kiểm soát dùng thẻ quẹt lên đầu đọc thẻ để ghi dữ liệu lên hệ … Đọc Thêm