Một số công trình Camera tiêu biểu cho bệnh viện

 

  1. 1.      Bệnh Viện MEDLATEC:

Địachỉ: 42 Nghĩa Dũng – Tân Ấp – Ba Đình – Hà Nội

Medlatec hospital

Medlatec hospital

 

2.      Nha Khoa Châu Thành: 

Địachỉ: 36 Hàm Long,  HoànKiếm, HàNội

GiámĐốc: AnhHiền

SĐT: 0905920164

b22

  • 3.      Nha Khoa Úc Châu:

Địachỉ: số 3 Nguyễn Du, Q. Hai BàTrưng, HàNội

Giámđốc: AnhQuang

SĐT: 0912460707

 b2

  1. 4.      NhaKhoaSàiGòn H.N:

Địachỉ: 208 TrungKính, TrungHòa, CầuGiấy, HàNội

GiámĐốc :AnhLuận

SĐT: 0912125005

b4

Tin Liên Quan