Camera KCE

Showing 1–24 of 25 results

KCE – SPD120M

Mã SP : KCE - SPD120M

1/4 Sony super HAD II ( Double Scan) CCD
• Độ phân giải: 700 TV Lines
• Ống kính : 3.8~45.6mm
• Độ nhạy sáng DSS: 0.001lux
• Zoom quang 12X, Zoom số 32x
• Chuẩn giao tiếp : RS-485
• Pal: 360°, Titl: 0°~180° (Lật số)
• Điện áp: 12VDC
• Vỏ che ngoài trời (IP66) bao gồm chân đế
• Chưa bao gồm nguồn

KCE – SPD280

Mã SP : KCE - SPD280

1/4 Sony super HAD II dual Scan CCD
• Độ phân giải: 700 TV Lines
• Ống kính : 3.4~98mm
• Độ nhạy sáng DSS: 0.001lux
• Zoom quang 28x, Zoom số 32x
• Chuẩn giao tiếp : RS-485
• Pal: 360°, Titl: 0.1°~90° ( Tự động lât số)
• Điện áp: 24VAC
• Vỏ che ngoài trời (IP66) bao gồm chân đế
• Chưa bao gồm nguồn

KCE – SPD120P

Mã SP : KCE - SPD120P

1/4 Sony super HAD II ( Double Scan) CCD
• Độ phân giải: 700 TV Lines
• Ống kính : 3.8~45.6mm
• Độ nhạy sáng DSS: 0.001lux
• Zoom quang 12X, Zoom số 32x
• Chuẩn giao tiếp : RS-485
• Pal: 360°, Titl: 0°~180° (Lật số)
• Điện áp: 12VDC
• Vỏ nhựa
• Chưa bao gồm nguồn

KCE – NBTI1450D

Mã SP : KCE - NBTI1450D

• 1/3″ 960H Sony Exview HAD II CCD
• Độ phân giải: 700 TV Lines
• Độ nhạy sáng: 0.00003Lux at F1.2 (Sens-up Auto)
• Ống kính điều chỉnh: 6~50mm Auto Iris
• Điện áp:12V DC
• Hệ điều hành OSD
• 10pcs Super IR LED , 20pcs normal IR LED
• Vỏ hợp kim, IP66
• 3DNR, WDR, HLC, Motion Detection, Privacy Masking,ICR,Smart MD,…

KCE – SBTI1450D

Mã SP : KCE - SBTI1450D

1/3″ 960H Sony Exview HAD II CCD
• Độ phân giải: 700 TV Lines
• Độ nhạy sáng: 0.00003Lux at F1.2 (Sens-up Auto)
• Ống kính điều chỉnh: 6~50mm Auto Iris
• Điện áp:12V DC
• Hệ điều hành OSD
• 2pcs Super IR LED, 35pcs normal IR LED
• Vỏ hợp kim, IP66
• 3DNR, WDR, HLC, Motion Detection, Privacy Masking,ICR,Smart MD,…

KCE – NBTI1445D

Mã SP : KCE - NBTI1445D

• 1/3″ 960H Sony Exview HAD II CCD
• Độ phân giải: 700 TV Lines
• Độ nhạy sáng: 0.00003Lux at F1.2 (Sens-up Auto)
• Ống kính điều chỉnh: 2.8~12mm DC Auto Iris
• Điện áp:12V DC
• Hệ điều hành OSD
• 45 bóng hồng ngoại
• Vỏ hợp kim, IP66
• 3DNR, WDR, HLC, Motion Detection, Privacy Masking,ICR,Smart MD,…

KCE – SBTI1445D

Mã SP : KCE - SBTI1445D

1/3″ 960H Sony Exview HAD II CCD
• Độ phân giải: 700 TV Lines
• Độ nhạy sáng: 0.00003Lux at F1.2 (Sens-up Auto)
• Ống kính điều chỉnh: 2.8~12mm DC Auto Iris
• Điện áp:12V DC
• Hệ điều hành OSD
• 45 bóng hồng ngoại
• Vỏ hợp kim, IP66
• 3DNR, WDR, HLC, Motion Detection, Privacy Masking,ICR,Smart MD,…

KCE – KVDTI1430D

Mã SP : KCE - KVDTI1430D

1/3″ 960H Sony Exview HAD II CCD
• Độ phân giải: 700 TV Lines
• Độ nhạy sáng: 0.00003Lux at F1.2 (Sens-up Auto)
• Ống kính điều chỉnh: 2.8~12mm DC Auto Iris
• 30 bóng hồng ngoại
• Điện áp: 12V DC
• Hệ điều hành OSD
• 3DNR, WDR, HLC, Motion Detection, Privacy Masking,ICR,Smart MD,…
• Vỏ hợp kim

KCE – NDTI1430D

Mã SP : KCE - NDTI1430D

• 1/3″ 960H Sony Exview HAD II CCD
• Độ phân giải: 700 TV Lines
• Độ nhạy sáng: 0.00003Lux at F1.2 (Sens-up Auto)
• Ống kính điều chỉnh: 2.8~12mm DC Auto Iris
• 30 bóng hồng ngoại
• Điện áp: 12V DC
• Hệ điều hành OSD
• 3DNR, WDR, HLC, Motion Detection, Privacy Masking, ICR,Smart MD,…
• Vỏ nhựa

KCE – SBI1454CB

Mã SP : KCE - SBI1454CB

1/3″ 960H Sony Exview HAD II CCD
• Độ phân giải: 700 TV Lines
• Độ nhạy sáng: 0.00003Lux at F1.2 (Sens-up Auto)
• Ống kính cố định: 6mm
• 54 bóng hồng ngoại
• Điện áp: 12V DC
• Chống phản hồng ngoại
• Vỏ hợp kim, IP66

KCE – SBI1424CB

Mã SP : KCE - SBI1424CB

1/3″ 960H Sony Exview HAD II CCD
• Độ phân giải: 700 TV Lines
• Độ nhạy sáng: 0.00003Lux at F1.2 (Sens-up Auto)
• Ống kính cố định: 3.6mm
• 24 bóng hồng ngoại
• Điện áp: 12V DC
• Vỏ hợp kim, IP66

KCE – SPI1424

Mã SP : KCE - SPI1424

1/3″ 960H Sony Exview HAD II CCD
• Độ phân giải: 700 TV Lines
• Độ nhạy sáng: 0.00003Lux at F1.2 (Sens-up Auto)
• Ống kính cố định: 3.6mm
• 24 bóng hồng ngoại
• Vỏ nhựa
• Điện áp: 12V DC

KCE – DI1424

Mã SP : KCE - DI1424

1/3″ 960H Sony Exview HAD II CCD
• Độ phân giải: 700 TV Lines
• Độ nhạy sáng: 0.00003Lux at F1.2 (Sens-up Auto)
• Ống kính cố định: 3.6mm
• 24 bóng hồng ngoại
• Vỏ hợp kim
• Điện áp: 12V DC

KCE – NBTI1150D

Mã SP : KCE - NBTI1150D

1/3″ Sony Super HAD II CCD
• Độ phân giải: 620 TV Lines
• Độ nhạy sáng: 0.1Lux
• Ống kính điều chỉnh: 6~50mm DCAuto Iris
• Điện áp:12V DC
• Hệ điều hành OSD
• 10pcs Super IR LED , 20pcs normal IR LED
• Vỏ hợp kim, IP66
• DNR, D-WDR, HLC, Motion Detection, Privacy Masking

KCE – SBTI1150D

Mã SP : KCE - SBTI1150D

• 1/3″ Sony Super HAD II CCD
• Độ phân giải: 620 TV Lines
• Độ nhạy sáng: 0.1Lux
• Ống kính điều chỉnh: 6~50mm DC Auto Iris
• Điện áp:12V DC
• Hệ điều hành OSD
• 2pcs Super IR LED, 35pcs normal IR LED
• Vỏ hợp kim, IP66
• DNR, D-WDR, HLC, Motion Detection, Privacy Masking

KCE – NBTI1145D

Mã SP : KCE - NBTI1145D

1/3″ Sony Super HAD II CCD
• Độ phân giải: 620 TV Lines
• Độ nhạy sáng: 0.1Lux
• Ống kính điều chỉnh: 2.8~12mm DC Auto Iris
• 45 bóng hồng ngoại
• Điện áp: 12V DC
• Hệ điều hành OSD
• Vỏ hợp kim, IP66
• DNR, D-WDR, HLC, Motion Detection, Privacy Masking etc

KCE – SBTI1145D

Mã SP : KCE - SBTI1145D

1/3″ Sony Super HAD II CCD
• Độ phân giải: 620 TV Lines
• Độ nhạy sáng: 0.1Lux
• Ống kính điều chỉnh: 2.8~12mm DC Auto Iris
• Điện áp:12V DC
• Hệ điều hành OSD
• 45 bóng hồng ngoại
• Vỏ hợp kim, IP66
• DNR, D-WDR, HLC, Motion Detection, Privacy Masking

KCE – SBI1154CB

Mã SP : KCE - SBI1154CB

1/3″ Sony Super HAD II CCD
• Độ phân giải: 620 TV Lines
• Độ nhạy sáng: 0.1Lux
• Ống kính cố định: 6mm hoặc 3.6mm
• 54 bóng hồng ngoại
• Điện áp: 12V DC
• Vỏ hợp kim, IP66

KCE – SBI1124CB

Mã SP : KCE - SBI1124CB

1/3″ Sony Super HAD II CCD
• Độ phân giải: 620 TV Lines
• Độ nhạy sáng: 0.1Lux
• Ống kính cố định: 3.6mm
• 24 bóng hồng ngoại
• Điện áp: 12V DC
• Vỏ hợp kim, IP66

KCE – KVDTI1130D

Mã SP : KCE - KVDTI1130D

• 1/3″ Sony Super HAD II CCD
• Độ phân giải: 620 TV Lines
• Độ nhạy sáng: 0.1Lux
• Ống kính điều chỉnh: 2.8~12mm Auto Iris
• 30 bóng hồng ngoại
• Điện áp: 12V DC, Vỏ hợp kim
• Hệ điều hành OSD
• DNR, D-WDR, HLC, Motion Detection, Privacy Masking etc, ICR Filter…

KCE – NDTI1130D

Mã SP : KCE - NDTI1130D

1/3″ Sony Super HAD II CCD
• Độ phân giải: 620 TV Lines
• Độ nhạy sáng: 0.1Lux
• Ống kính điều chỉnh: 2.8~12mm Auto Iris
• 30 bóng hồng ngoại
• Điện áp: 12V DC, Vỏ nhựa
• Hệ điều hành OSD
• DNR, D-WDR, HLC, Motion Detection, Privacy Masking,ICR Filter,…..

KCE – SPI1124

Mã SP : KCE - SPI1124

1/3″ Sony Super HAD II CCD
• Độ phân giải: 620 TV Lines
• Độ nhạy sáng: 0.1Lux
• Ống kính cố định: 3.6mm
• 24 bóng hồng ngoại
• Vỏ nhựa
• Điện áp: 12V DC

KCE – DI1124

Mã SP : KCE - DI1124

1/3″ Sony Super HAD II CCD
• Độ phân giải: 620 TV Lines
• Độ nhạy sáng: 0.1Lux
• Ống kính cố định: 3.6mm
• 24 bóng hồng ngoại
• Vỏ hợp kim
• Điện áp: 12V DC

KCE – D110

Mã SP : KCE - D110

1/3″ Sony Super HAD II CCD
• Độ phân giải: 620 TV Lines
• Độ nhạy sáng: 0.1Lux
• Ống kính cố định: 3.6mm
• Điện áp: 12V DC, vỏ nhựa