Camera LG

Showing 1–24 of 36 results

LW9424

Mã SP : LW9424

2 Megapixel Full HD 20x 
Network PTZ Dome Camer

–  1/3 Type Solid State Progressive Scan CMOS

–  1,920 x 1,080 Resolution

–   x20 Optical Zoom and x12 Digital Zoom

–  30 fps @ 1,920 x 1,080 Resolution

–   Min. Illumination

Color : 0.5 Lux @ Sens-up Auto,

B/W :  0.0005 Lux @ Snes-up Auto

–  H.264 / MJPEG Dual Codec

–   Dual Streaming Enabled

–   Panning Range & Speed : 0˚~360˚, Max. 360˚/Sec

–   Tilting Range & Speed : 0˚~90˚(Mecha-flip), Max. 360˚/Sec

–   Wide Dynamic Range

–  ICR Day & Night

–  Vandal Proof / IP66

–  LG Ipsolute VMS Suite

–    Mobile Application (IPhone, Android)

DC 12V / AC 24V

LW9422

Mã SP : LW9422

2 Megapixel Full HD 12x 
Network PTZ Dome Camera

–  6.49 mm (1/2.8 Type) CMOS Sensor

–   1,920 x 1,080 Resolution

–   x12 Optical Zoom and x12 Digital Zoom

–   30 fps @ 1,920 x 1,080 Resolution

–   Min. Illumination : Color : 1 Lux ,B/W : 0.1 Lux (AGC High, Sens-up Off)

–  H.264 / MJPEG Dual Codec

–   Dual Streaming Enabled

–   Panning Range & Speed : 0˚~360˚, Max. 500˚/Sec

–   Tilting Range & Speed : 0˚~180˚, Max. 500˚/Sec

–   Wide Dynamic Range

–   ICR Day & Night

–   Vandal Proof / IP66

–   LG Ipsolute VMS Suite

LNP2800

Mã SP : LNP2800

X28 IP PTZ Dome camera

–  X28 Zoom, F1.5-F3.7, f=3.5-98 mm

–   4.5mm (1/4 Type) CCD

–  Up to 704 x 480 / 704 x 576 (NTSC/PAL)

–  Color : 0.2 Lux (Sens-up : 0.003 Lux)

–  B/W : 0.01 Lux (Sens-up x128 : 0.00001 Lux)

–  Panning Range & Speed : 0˚~360˚, Max 500˚/Sec

–  Tilting Range & Speed : 0˚~180˚, Max 500˚/Sec

–  Frame Rate :  30/25 fps @4CIF (NTSC/PAL) +

–  30/25 fps @ CIF (NTSC/PAL)

–  Vandal Proof / IP66 (LNP2800 / LNP3700T)

–  Auto Tracking (LNP3700T)

–  LG Ipsolute VMS, Mobile App

AC 24V

LNP2810T

Mã SP : LNP2810T

720p(HD) x28 IP PTZ Camera

–  4.58 mm (1/4 Type) CMOS

–   x28 Zoom, F1.5-F3.7, f=3.5-98 mm

–   30 fps@ 1280 x 720

–   Min. Illumination

– Color : 0.8 Lux @ Sens-up off

– B/W : 0.01 Lux @ Sens-up off

–   Panning Range & Speed : 0˚~360˚, Max 500˚/Sec

–   Tilting Range & Speed : 0˚~180˚, Max 500˚/Sec

–   Wide Dynamic Range

–   ICR Day & Night

–   Auto Tracking (LNP2810T)

–   Vandal Proof / IP66

–   LG Ipsolute VMS, Mobile App

PoE+ / AC 24V

LNP3700T

Mã SP : LNP3700T

4CIF 37x Auto Tracking Network PTZ Dome Camera

–  37 Auto Tracking IP PTZ Dome Camera

–   4.5mm (1/4 Type) EX-view HAD CCD

–   x37 Optical Zoom and x12 Digital Zoom Focal Length

–   30/25 fps @ D1 (NTSC/PAL) + 30/25 fps @ CIF (NTSC/PAL)

–    Min. Illumination : 0.0001 Lux @ B/W Mode, Sens-up Auto

–   Up to 704 x 480 / 704 x 576 (NTSC/PAL)

–  Color : 0.2 Lux (Sens-up : 0.003 Lux)

–  B/W : 0.01 Lux (Sens-up x128 : 0.00001 Lux)

–  Panning Range & Speed : 0˚~360˚, Max 500˚/Sec

–  Tilting Range & Speed : 0˚~180˚, Max 500˚/Sec

–  Frame Rate :  30/25 fps @4CIF (NTSC/PAL) +

–  30/25 fps @ CIF (NTSC/PAL)

–  Vandal Proof / IP66 (LNP2800 / LNP3700T)

–  Auto Tracking, IP 66

–   ICR Day & Night

–  AC 24V

–  64ch Free Bundle Recording S/W Included

–  Protocol: IPv4/IPv6 : TCP/IP, UDP, HTTP, HTTPS, RTP, RTSP, DHCP, ICMP

IPv4 : TCP/IP, HTTP, HTTPS, RTP, RTSP, UDP, DHCP, ICMP, FTP, SMTP, NTP, ARP, SNMPv1/v2c/v3, DDNS(LG)

LNU5100R

Mã SP : LNU5100R

1.3 Megapixel HD Vari-focal

Network IR Bullet Camera

–  6.08 mm (1/3 type) CMOS

–  2.8 ~ 10 mm Vari-focal Lens, F1.2

–  IR LED : 30m, 32ea

–  30 fps @ 1280 x 1024

–  Minimum Illumination

–   0 Lux(IR LED ON), 0.3 Lux(IR LED OFF)

–  H.264 (High Profile Supported) / MJPEG

–  80dB of Wide Dynamic Range

–  ICR Day & Night, 2D + 3D DNR

–  Dynamic Profile (Up to 7)

–  Region Of Interest Streaming

–  Video Analytics Embedded

–  LG Ipsolute VMS, Mobile App

–  Micro SD Slot

–  Alarm In / Out, Audio In / Out

–  Vandal Proof / IP66

PoE, DC12V

LND5100R

Mã SP : LND5100R

1.3 Megapixel HD Network IR (Vandal) Dome Camera

–  6.08 mm (1/3 type) CMOS

–  2.8 ~ 10 mm Vari-focal Lens, F1.2

–  IR LED : 20m, 19ea

–  30 fps @ 1280 x 1024

–  Minimum Illumination

–  0 Lux(IR LED ON), 0.3 Lux(IR LED OFF)

–  H.264 (High Profile Supported) / MJPEG

–  80dB of Wide Dynamic Range

–  ICR Day & Night, 2D + 3D DNR

–  Dynamic Profile (Up to 7)

–   Region Of Interest Streaming

–  Video Analytics Embedded

–  LG Ipsolute VMS, Mobile App

–  Micro SD Slot

–  Alarm In/Out, Audio In/Out

PoE, DC12V

LNV5100R

Mã SP : LNV5100R

1.3 Megapixel HD Network IR (Vandal) Dome Camera

–  6.08 mm (1/3 type) CMOS

–  2.8 ~ 10 mm Vari-focal Lens, F1.2

–   IR LED : 20m, 19ea

–   30 fps @ 1280 x 1024

–   Minimum Illumination

–   0 Lux(IR LED ON), 0.3 Lux(IR LED OFF)

–   H.264 (High Profile Supported) / MJPEG

–   80dB of Wide Dynamic Range

–   ICR Day & Night, 2D + 3D DNR

–   Dynamic Profile (Up to 7)

–   Region Of Interest Streaming

–   Video Analytics Embedded

–   LG Ipsolute VMS, Mobile App

–   Micro SD Slot

–   Alarm In/Out, Audio In/Out

–   Vandal Proof (LNV5100R)

PoE, DC12V

LND3100

Mã SP : LND3100

1.3 Megapixel IP Plastic Dome Camera

–  6.08mm *1/3 Type) CMOS, 3mm fixed lens, F2.0, 30fps @1280×1024,

–  Min Illumination : Color – 0.7 lux@F2.0, B/W – 0.7 lux @ F2.0,

–  H.264/MJPEG, 80dB of Wide Dynamic Detection, digital day & night,

–  LG Ipsolute VMS, Mobile App, PoE/DC12V Power over Ethernet

64ch Free Bundle Recording S/W Included

LW6454-F

Mã SP : LW6454-F

2 Megapixel IP Vandal Dome Camera

–  6.49mm (1/2.8 Type) CMOS, 3-9mm varifocal lens, F1.4, H.264/MJPEG,

–  30fps @ 1920×1072, dual streaming, Wide Dynamic Range, ICR day & night

–   Video Analytics Embedded (LW6454), LG Ipsolute VMS, Mobile

–  App, Vandal Proof, IP66, PoE/DC12V

–   ICR Day & Night

–  Vandal Proof / IP66

–  Power over Ethernet

64ch Free Bundle Recording S/W Included

LW6424-F

Mã SP : LW6424-F

2 Megapixel IP Vandal Dome Camera

–  6.49mm (1/2.8 Type) CMOS, 3-9mm varifocal lens, F1.4, H.264/MJPEG,

–  30fps @ 1920×1072, dual streaming, Wide Dynamic Range, ICR day & night

–   LG Ipsolute VMS, Mobile

–  App, Vandal Proof, IP66, PoE/DC12V

–   ICR Day & Night

–  Vandal Proof / IP66

–  Power over Ethernet

64ch Free Bundle Recording S/W Included

LNB3100

Mã SP : LNB3100

1.3 Megapixel IP Box Camera

–  6.08MM (1/3 Type) CMOS

–   30 fps @ 1280×1024, min illumination :

–  Color : 0.3 lux @ F1.2, B/W : 0.005 lux @ F1.2, H.264/MJPEG,

–  80dB of Wide Dynamic Detection

–  Day & Night,

LG Ipsolute VMS, Mobile App, Micro SD Slot, PoE/DC12V

LNB5100

Mã SP : LNB5100

1.3 Megapixel IP Box Camera

–  6.08MM (1/3 Type) CMOS

–   30 fps @ 1280×1024, min illumination :

–  Color : 0.3 lux @ F1.2, B/W : 0.005 lux @ F1.2, H.264/MJPEG,

–  80dB of Wide Dynamic Detection

–  ICR Day & Night, Video Analytics Embedded

LG Ipsolute VMS, Mobile App, Micro SD Slot, PoE/DC12V

LW345-F

Mã SP : LW345-F

2 Megapixel IP Box Camera

–  6.49mm (1/2.8 Type) CMOS, 30fps @ 1920×1080, Min. illumination :

–  Color : 0.5 lux @ F1.2, B/W : 0.005 lux @ F1.2,, H.264/MJPEG,

–  Video Analytics Embedded (LW345), Wide Dynamic Range, ICR day &

–  night, Auto Back Focus, LG Ipsolute VMS, Mobile App, Micro SD Slot,

–  PoE, DC12V

–   Power over Ethernet

64ch Free Bundle Recording S/W Included

LW342-F

Mã SP : LW342-F

2 Megapixel IP Box Camera

–  6.49mm (1/2.8 Type) CMOS, 30fps @ 1920×1080, Min. illumination :

–  Color : 0.5 lux @ F1.2, B/W : 0.005 lux @ F1.2,, H.264/MJPEG,

–  Wide Dynamic Range, ICR day &

–  night, Auto Back Focus, LG Ipsolute VMS, Mobile App, Micro SD Slot,

–  PoE, DC12V

–   Power over Ethernet

64ch Free Bundle Recording S/W Included

LW355

Mã SP : LW355

3 Megapixel IP Full HD Box Camera

–  6.49mm (1/2.8 Type) CMOS, 20fps @ 2040×1536, 30fps @ 1920×1080,

–  Min illumination : Color -0.4 lux@F1.2, B/W – 0.005 lux @ F1.2,

–  H.264/MJPEG, Wide Dynamic Range, ICR day & night, Auto Back focus,

–  Video Analytics Embedded (LW355), LG Ipsolute VMS, Mobile App,

–  Micro SD Slot, PoE, DC12V

–   Power over Ethernet

–   LG Smart Station, LG Ipsolute VMS Suite

Mobile Application (IPhone, Android)

LW352

Mã SP : LW352

3 Megapixel IP Full HD Box Camera

–  6.49mm (1/2.8 Type) CMOS, 20fps @ 2040×1536, 30fps @ 1920×1080,

–  Min illumination : Color -0.4 lux@F1.2, B/W – 0.005 lux @ F1.2,

–  H.264/MJPEG, Wide Dynamic Range, ICR day & night, Auto Back focus,

–  LG Ipsolute VMS, Mobile App,

–  Micro SD Slot, PoE, DC12V

–   Power over Ethernet

–   LG Smart Station, LG Ipsolute VMS Suite

Mobile Application (IPhone, Android)

L9322-BP

Mã SP : L9322-BP

–  Camera Xoay Tốc độ cao ngoài trời

–  4.5mm (1/4 Type) Ex-View HAD CCD

–  Độ phân giải: 600 TV Lines  Phân giải cao.

–  True DAY NIGHT. IRC DC lens. Chuyển sang DAY NIGHT bằng cơ học.

–  IP 66: Chống thấm nước chuẩn quốc tế.

–  Vỏ chống phá hoại Vandal Proof

–  Độ nhạy sáng: 0.00001 Lux @ Sens-up x128

–  Chức năng chống ngược sáng: WDR (Wide Dynamic Range)

–  Xoay ngang: 0˚~360˚, Max 500˚/giây

–  Xoay dọc: 0˚~90˚, Max 500˚/giây

–  ZOOM: 12X quang học, 12X kỹ thuật số

–  Cài đặt 128 điểm quan sát có hiển thị trên màn hình (Preset Position)

–  Sens-up (3D-DNR): Công nghệ giảm nhiễu 3D giúp tăng độ nhạy sáng trong điều kiện ánh sáng yếu

–  EIS (Electronic Image Stabilization)/ HSBLC (Highlight Suppress BLC)

–  Tự động cân bằng trắng (Auto/ATW/Manual)

–  Chức năng đứng hình, chỉnh 8 vùng ẩn khác nhau (Privacy Zones)

–  Chức năng tự động ghi hình khi có chuyển động (Motion Detection)

–  Tự động bù tín hiệu hình ảnh (Auto Gain control)

–  OSD: Hiển thị tất cả các thông số trên màn hình. 04 ngôn ngữ để lựa chọn.

–  RS485 Communication

Nguồn điện: AC-24V

LT903P-B

Mã SP : LT903P-B

–  Camera Xoay Tốc độ cao ngoài trời

–  4.5mm (1/4 Type) Ex-View HAD CCD

–  Độ phân giải: 540 TV Lines  Phân giải cao.

–  True DAY NIGHT. IRC DC lens. Chuyển sang DAY NIGHT bằng cơ học.

–  IP 66: Chống thấm nước chuẩn quốc tế.

–  Vỏ chống phá hoại Vandal Proof

–  Độ nhạy sáng: Color: 0.003 (0.6, Sens-up Off)B/W: 0.0001 (0.1, Sens-up Off)

–  Chức năng chống ngược sáng: WDR (Wide Dynamic Range)

–  Xoay ngang: 0˚~360˚, Max 240˚/giây

–  Xoay dọc: 0˚~180˚, Max 240˚/giây

–  ZOOM: 37X quang học, 12X kỹ thuật số

–  Cài đặt 128 điểm quan sát có hiển thị trên màn hình (Preset Position)

–  Sens-up (3D-DNR): Công nghệ giảm nhiễu 3D giúp tăng độ nhạy sáng trong điều kiện ánh sáng yếu

–  EIS (Electronic Image Stabilization)/ HSBLC (Highlight Suppress BLC)

–  Tự động cân bằng trắng (Auto/ATW/Manual)

–  Chức năng đứng hình, chỉnh 8 vùng ẩn khác nhau (Privacy Zones)

–  Chức năng tự động ghi hình khi có chuyển động (Motion Detection)

–  Tự động bù tín hiệu hình ảnh (Auto Gain control)

–  8 kênh báo đầu vào, 4 kênh báo đầu ra

–  OSD: Hiển thị tất cả các thông số trên màn hình. 02 ngôn ngữ để lựa chọn.

–  RS485 Communication

Nguồn điện: AC-24V – 20W

LT713P-B

Mã SP : LT713P-B

–  Camera Xoay Tốc độ cao ngoài trời

–  4.5mm (1/4 Type) Ex-View HAD CCD

–  Độ phân giải: 540 TV Lines  Phân giải cao.

–  True DAY NIGHT. IRC DC lens. Chuyển sang DAY NIGHT bằng cơ học.

–  IP 66: Chống thấm nước chuẩn quốc tế.

–  Vỏ chống phá hoại Vandal Proof

–  Độ nhạy sáng: 0.0001 Lux @ B/W Mode,

–  Chức năng chống ngược sáng: WDR (Wide Dynamic Range)

–  Xoay ngang: 0˚~360˚, Max 400˚/giây

–  Xoay dọc: 0˚~180˚, Max 400˚/giây

–  ZOOM: 27X quang học, 12X kỹ thuật số

–  Cài đặt 128 điểm quan sát có hiển thị trên màn hình (Preset Position)

–  Sens-up (3D-DNR): Công nghệ giảm nhiễu 3D giúp tăng độ nhạy sáng trong điều kiện ánh sáng yếu

–  EIS (Electronic Image Stabilization)/ HSBLC (Highlight Suppress BLC)

–  Tự động cân bằng trắng (Auto/ATW/Manual)

–  Chức năng đứng hình, chỉnh 8 vùng ẩn khác nhau (Privacy Zones)

–  Chức năng tự động ghi hình khi có chuyển động (Motion Detection)

–  Tự động bù tín hiệu hình ảnh (Auto Gain control)

–  4 kênh báo đầu vào, 2 kênh báo đầu ra

–  OSD: Hiển thị tất cả các thông số trên màn hình. 02 ngôn ngữ để lựa chọn.

–  RS485 Communication

Nguồn điện: AC-24V

LCP2840-DP

Mã SP : LCP2840-DP

–  4.5mm (1/4 Type) Ex-View HAD CCD

–  Độ phân giải: 600 TV Lines  Phân giải cao.

–  True DAY NIGHT. IRC DC lens. Chuyển sang DAY NIGHT bằng cơ học. Đẹp hơn nhiều so với DAY NIGHT kỹ thuật số.

–  IP 66: Chống thấm nước chuẩn quốc tế.

–  Vỏ chống phá hoại Vandal Proof

–  Độ nhạy sáng: 0.0001 Lux @ B/W Mode,

–  Chức năng chống ngược sáng: WDR (Wide Dynamic Range)

–  Xoay ngang: 0˚~360˚, Max 120˚/giây

–  Xoay dọc: 0˚~180˚, Max 120˚/giây

–  ZOOM: 28X quang học, 12X kỹ thuật số

–  Cài đặt 128 điểm quan sát có hiển thị trên màn hình (Preset Position)

–  Sens-up (3D-DNR): Công nghệ giảm nhiễu 3D giúp tăng độ nhạy sáng trong điều kiện ánh sáng yếu

–  EIS (Electronic Image Stabilization)/ HSBLC (Highlight Suppress BLC)

–  Tự động cân bằng trắng (Auto/ATW/Manual)

–  Chức năng đứng hình, chỉnh 8 vùng ẩn khác nhau (Privacy Zones)

–  Chức năng tự động ghi hình khi có chuyển động (Motion Detection)

–  Tự động bù tín hiệu hình ảnh (Auto Gain control)

–  4 kênh báo đầu vào, 2 kênh báo đầu ra

–  OSD: Hiển thị tất cả các thông số trên màn hình. 10 ngôn ngữ để lựa chọn.

–  RS485 Communication

Nguồn điện: DC 12V

LCP2850

Mã SP : LCP2850

–  Camera Xoay Tốc độ cao ngoài trời

–  4.5mm (1/4 Type) Ex-View HAD CCD

–  Độ phân giải: 600 TV Lines  Phân giải cao.

–  True DAY NIGHT. IRC DC lens. Chuyển sang DAY NIGHT bằng cơ học. Đẹp hơn nhiều so với DAY NIGHT kỹ thuật số.

–  IP 66: Chống thấm nước chuẩn quốc tế.

–  Vỏ chống phá hoại Vandal Proof

–  Độ nhạy sáng: 0.00001 Lux @ Sens-up x128

–  Chức năng chống ngược sáng: WDR (Wide Dynamic Range)

–  Xoay ngang: 0˚~360˚, Max 5000˚/giây

–  Xoay dọc: 0˚~180˚, Max 500˚/giây

–  ZOOM: 28X quang học, 12X kỹ thuật số

–  Cài đặt 128 điểm quan sát có hiển thị trên màn hình (Preset Position)

–  Sens-up (3D-DNR): Công nghệ giảm nhiễu 3D giúp tăng độ nhạy sáng trong điều kiện ánh sáng yếu

–  EIS (Electronic Image Stabilization)/ HSBLC (Highlight Suppress BLC)

–  Tự động cân bằng trắng (Auto/ATW/Manual)

–  Chức năng đứng hình, chỉnh 8 vùng ẩn khác nhau (Privacy Zones)

–  Chức năng tự động ghi hình khi có chuyển động (Motion Detection)

–  Tự động bù tín hiệu hình ảnh (Auto Gain control)

–  4 kênh báo đầu vào, 2 kênh báo đầu ra

–  OSD: Hiển thị tất cả các thông số trên màn hình. 10 ngôn ngữ để lựa chọn.

–  RS485 Communication

Nguồn điện: AC 24V

LCP3750T-AP

Mã SP : LCP3750T-AP

–  True DAY NIGHT. IRC DC lens. Chuyển sang DAY NIGHT bằng cơ học.

–  Vỏ chống phá hoại Vandal Proof

–  Tự động di chuyển theo chuyển động

–  Độ nhạy sáng: 0.0001 Lux @ B/W Mode,

–  Chức năng chống ngược sáng: WDR (Wide Dynamic Range)

–  Xoay ngang: 0˚~360˚, Max 500˚/giây

–  Xoay dọc: 0˚~180˚, Max 500˚/giây

–  ZOOM: 37X quang học, 12X kỹ thuật số

–  Cài đặt 256 điểm quan sát có hiển thị trên màn hình (Preset Position)

–  Sens-up (3D-DNR): Công nghệ giảm nhiễu 3D giúp tăng độ nhạy sáng trong điều kiện ánh sáng yếu

–  EIS (Electronic Image Stabilization)/ HSBLC (Highlight Suppress BLC)

–  Tự động cân bằng trắng (Auto/ATW/Manual)

–  Chức năng đứng hình, chỉnh 8 vùng ẩn khác nhau (Privacy Zones)

–  Chức năng tự động ghi hình khi có chuyển động (Motion Detection)

–  Tự động bù tín hiệu hình ảnh (Auto Gain control)

–  4 kênh báo đầu vào, 2 kênh báo đầu ra

–  OSD: Hiển thị tất cả các thông số trên màn hình. 10 ngôn ngữ để lựa chọn.

–  RS485 Communication

Nguồn điện: AC24V

L6213R-BP

Mã SP : L6213R-BP

–  Cameras hồng ngoại dạng bán cầu Dome

–  1/3″ SUPER HAD CCD 6.0mm

–  Độ phân giải: 620 TV Lines  Phân giải cao

–  True Day & Night

–  30 đèn hồng ngoại tầm nhìn xa 30 mét.

–  IP 66 (Weather Proof): Chống thấm nước

–  Vandal Proof: Vỏ bán cầu chống phá hoại

–  Độ nhạy sáng: 0 lux (Bật Hồng Ngoại) quan sát ngày lẫn đêm

–  Tự động cân bằng sáng.

–  Ống kính chuẩn 2.8 ~11mm

–  Sens-up (3D-DNR): Công nghệ giảm nhiễu 3D giúp tăng độ nhạy sáng trong điều kiện ánh sáng yếu

–  EIS (Electronic Image Stabilization)/ HSBLC (Highlight Suppress BLC)

–  Wide Range of White Balance

–  8 Privacy Zone Masking

–  Motion Detection

–  Có 15 ngôn ngữ lựa chọn

–  Đường kính:  Ø135 mm..

–  Trọng lượng: 0,34 kg

Nguồn điện: DC 12V/ AC-24V