Analog Sony

Showing 1–24 of 34 results

SSC-SD36P

Mã SP : SSC-SD36P

Camera quay quét 360°
Cảm biến loại 1/4 SONY EXWAVE HAD CCD II
Độ phân giải: 540TV Lines; 440,000pixels
Độ nhạy sáng: màu 0.6lux, đen/trắng 0.004lux
Day/Night: Optical (True Day/Night)
Chống ngược sáng DynaView
Tiêu chuẩn IP66
Nguồn cấp: AC 24V

Ống kính 3.4mm-122.4mm
Zoom quang học: 36x

SSC-SD26P

Mã SP : SSC-SD26P

Camera quay quét 360°
Cảm biến loại 1/4 SONY EXWAVE HAD CCD II
Độ phân giải: 540TV Lines; 440,000pixels
Độ nhạy sáng: màu 0.6lux, đen/trắng 0.004lux
Day/Night: Optical (True Day/Night)
Chống ngược sáng DynaView
Tiêu chuẩn IP66
Nguồn cấp: AC 24V

Ống kính 3.5mm-91mm
Zoom quang học: 26x

SSC-FB561

Mã SP : SSC-FB561

Cảm biến loại 1/3 SONY SUPER HAD CCD II
Độ phân giải: 700TV Lines; 570,000pixels
Độ nhạy sáng: màu 0.05lux, đen/trắng 0.03lux
Chưa bao gồm ống kính
Chống ngược sáng DynaViewSX
Nguồn cấp: DC 12V, AC 24V

Day/Night: Optical (True Day/Night)

SSC-FB531

Mã SP : SSC-FB531

Cảm biến loại 1/3 SONY SUPER HAD CCD II
Độ phân giải: 700TV Lines; 570,000pixels
Độ nhạy sáng: màu 0.05lux, đen/trắng 0.03lux
Chưa bao gồm ống kính
Chống ngược sáng DynaViewSX
Nguồn cấp: DC 12V, AC 24V

Day/Night: Electrical (Not True Day/Night)

SSC-FM561

Mã SP : SSC-FM561

Có khớp xoay 355°
Cảm biến loại 1/3 SONY SUPER HAD CCD II
Độ phân giải: 700TV Lines; 570,000pixels
Ống kính 2.8mm to 10.5mm
Zoom quang học: 3.7x
Chống ngược sáng DynaViewSX
Nguồn cấp: DC 12V, AC 24V

Độ nhạy sáng: màu 0.06lux, đen/trắng 0.006lux
Góc nhìn ngang: 101.8° to 27.4°
Day/Night: Optical D/N (True Day/Night)

SSC-FM531

Mã SP : SSC-FM531

Có khớp xoay 355°
Cảm biến loại 1/3 SONY SUPER HAD CCD II
Độ phân giải: 700TV Lines; 570,000pixels
Ống kính 2.8mm to 10.5mm
Zoom quang học: 3.7x
Chống ngược sáng DynaViewSX
Nguồn cấp: DC 12V, AC 24V

Độ nhạy sáng: màu 0.06lux, đen/trắng 0.05lux
Góc nhìn ngang: 99.5° to 27.4°
Day/Night: Electrical (Not True Day/Night)

SSC-CB575R

Mã SP : SSC-CB575R

Cảm biến loại 1/3 SONY EXVIEW HAD CCD II
Độ nhạy sáng: màu 0.04Lux, đen/trắng 0lux
Day/Night: Optical (True Day/Night)
Độ phân giải: 700TV Lines; 570,000pixels
Đèn hồng ngoại 30m (14pcs)
Tiêu chuẩn IP66
Nguồn cấp: DC 12V, AC 24V

Ống kính 9mm-22mm
Zoom quang học: 2.4x
Góc nhìn ngang: 32.1° to 13.1°

SSC-CB565R

Mã SP : SSC-CB565R

Cảm biến loại 1/3 SONY EXVIEW HAD CCD II
Độ nhạy sáng: màu 0.04Lux, đen/trắng 0lux
Day/Night: Optical (True Day/Night)
Độ phân giải: 700TV Lines; 570,000pixels
Đèn hồng ngoại 30m (14pcs)
Tiêu chuẩn IP66
Nguồn cấp: DC 12V, AC 24V

Ống kính 2.8mm-10.5mm
Zoom quang học 3.7x
Góc nhìn ngang: 101.8° to 27.4°

SSC-CB561R

Mã SP : SSC-CB561R

Cảm biến loại 1/3 SONY EXVIEW HAD CCD II
Độ phân giải: 700TV Lines; 570,000pixels
Độ nhạy sáng: màu 0.04Lux, đen/trắng 0lux
Day/Night: Optical (True Day/Night)
Ống kính 2.8mm-10.5mm
Zoom quang học 3.7x
Góc nhìn ngang: 101.8° to 27.4°
Đèn hồng ngoại 16m (10 pcs)
Ống kính 2.8mm-10.5mm
Zoom quang học 3.7x
Góc nhìn ngang: 101.8° to 27.4°
Nguồn cấp: DC 12V, AC 24V

SSC-CM565R

Mã SP : SSC-CM565R

Có khớp xoay 355°
Cảm biến loại 1/3 SONY EXVIEW HAD CCD II;
Độ phân giải: 700TV Lines; 570,000pixels
Độ nhạy sáng: màu 0.04lux, đen/trắng 0lux
Day/Night: Optical (True Day/Night)
Ống kính 2.8mm-10.5mm
Zoom quang học 3.7x
Góc nhìn ngang: 101.8° to 27.4°
Tiêu chuẩn IP66
Đèn hồng ngoại 30m
Nguồn cấp: DC 12V, AC 24V

SSC-CM561R

Mã SP : SSC-CM561R

Có khớp xoay 355°
Cảm biến loại 1/3 SONY EXVIEW HAD CCD II
Độ phân giải: 700TV Lines; 570,000pixels
Độ nhạy sáng: màu 0.04lux, đen/trắng 0lux
Day/Night: Optical (True Day/Night)
Ống kính 2.8mm-10.5mm
Zoom quang học 3.7x
Góc nhìn ngang: 101.8° to 27.4°
Đèn hồng ngoại 16m (10 pcs)
Nguồn cấp: DC 12V, AC 24V

SSC-YB511R

Mã SP : SSC-YB511R

Cảm biến loại 1/3 SONY EXview HAD CCD II
Độ phân giải: 650TV Lines; 570,000pixels
Độ nhạy sáng: đen/trắng 0lux
Day/Night: Optical (True Day/Night)
Đèn hồng ngoại 10m (10pcs)
Nguồn cấp: DC 12V

Ống kính 6mm
Góc nhìn ngang: 46.5°

SSC-YB501R

Mã SP : SSC-YB501R

Cảm biến loại 1/3 SONY EXview HAD CCD II
Độ phân giải: 650TV Lines; 570,000pixels
Độ nhạy sáng: đen/trắng 0lux
Day/Night: Optical (True Day/Night)
Đèn hồng ngoại 10m (10pcs)
Nguồn cấp: DC 12V

Ống kính 3.1mm
Góc nhìn ngang: 96.3°

SSC-YM511R

Mã SP : SSC-YM511R

Có khớp xoay 355°
Cảm biến loại 1/3 SONY SUPER HAD CCD II;
Độ phân giải: 650TV Lines; 570,000pixels
Độ nhạy sáng: đen/trắng 0lux
Day/Night: Optical (True Day/Night)
Đèn hồng ngoại 10m (10 pcs)
Nguồn cấp: DC 12V

Ống kính 6mm
Góc nhìn ngang: 46.5°

SSC-YM501R

Mã SP : SSC-YM501R

Có khớp xoay 355°
Cảm biến loại 1/3 SONY SUPER HAD CCD II;
Độ phân giải: 650TV Lines; 570,000pixels
Độ nhạy sáng: đen/trắng 0lux
Day/Night: Optical (True Day/Night)
Đèn hồng ngoại 10m (10 pcs)
Nguồn cấp: DC 12V

Ống kính 3.1mm
Góc nhìn ngang: 96.3°

SSC-G213

Mã SP : SSC-G213

Cảm biến loại 1/3 SONY SUPER HAD CCD II
Độ nhạy sáng: màu 0.08lux, đen/trắng 0.003lux
Day/Night: Optical (True Day/Night)
Ống kính: chưa bao gồm ống kính
Chức năng bù sáng iBLC
Nguồn cấp: DC 12V, AC 24V

Độ phân giải: 650TV Lines; 570,000pixels

SSC-G203

Mã SP : SSC-G203

Cảm biến loại 1/3 SONY SUPER HAD CCD II
Độ nhạy sáng: màu 0.08lux, đen/trắng 0.003lux
Day/Night: Optical (True Day/Night)
Ống kính: chưa bao gồm ống kính
Chức năng bù sáng iBLC
Nguồn cấp: DC 12V, AC 24V

Độ phân giải: 540TV Lines; 440,000pixels

SSC-G118

Mã SP : SSC-G118

Cảm biến loại 1/3 SONY SUPER HAD CCD II
Độ nhạy sáng: màu 0.08lux, đen/trắng 0.03lux
Day/Night: Electrical (Not True Day/Night)
Chưa bao gồm ống kính
Chức năng bù sáng iBLC

Độ phân giải: 650TV Lines; 570,000pixels
Nguồn cấp: AC 220V

SSC-G113

Mã SP : SSC-G113

Cảm biến loại 1/3 SONY SUPER HAD CCD II
Độ nhạy sáng: màu 0.08lux, đen/trắng 0.03lux
Day/Night: Electrical (Not True Day/Night)
Chưa bao gồm ống kính
Chức năng bù sáng iBLC

Độ phân giải: 650TV Lines; 570,000pixels
Nguồn cấp: DC 12V

SSC-N24

Mã SP : SSC-N24

Có khớp xoay 355°
Cảm biến loại 1/3 SONY EXVIEW HAD CCD II
Độ nhạy sáng: màu 0.08lux, đen/trắng 0.003lux
Day/Night: Optical (True Day/Night)
Ống kính 2.8 to 10.5mm
Zoom quang học : 3.7x
Chức năng bù sáng iBLC
Góc nhìn ngang: 101.8° to 27.4°
Nguồn cấp: DC 12V, AC 24V

SSC-N22

Mã SP : SSC-N22

Có khớp xoay 355°
Cảm biến loại 1/3 SONY EXVIEW HAD CCD II
Độ nhạy sáng: màu 0.08lux, đen/trắng 0.003lux
Day/Night: Optical (True Day/Night)
Ống kính 2.8 to 10.5mm
Zoom quang học : 3.7x
Chức năng bù sáng iBLC
Góc nhìn ngang: 101.8° to 27.4°
Nguồn cấp: DC 12V, AC 24V

SSC-N14

Mã SP : SSC-N14

Có khớp xoay 340°
Cảm biến loại 1/3 SONY EXVIEW HAD CCD II
Độ phân giải: 650TV Lines; 570,000pixels
Độ nhạy sáng: màu 0.2lux, đen/trắng 0.08lux
Day/Night: Electrical (Not True Day/Night)
Chức năng bù sáng iBLC
Nguồn cấp: DC 12V

SSC-N13

Mã SP : SSC-N13

Có khớp xoay 340°
Cảm biến loại 1/3 SONY EXVIEW HAD CCD II
Độ phân giải: 650TV Lines; 570,000pixels
Độ nhạy sáng: màu 0.2lux, đen/trắng 0.08lux
Day/Night: Electrical (Not True Day/Night)
Chức năng bù sáng iBLC
Nguồn cấp: DC 12V

SSC-N20

Mã SP : SSC-N20

Có khớp xoay 355°
Cảm biến loại 1/3 SONY EXVIEW HAD CCD II
Độ nhạy sáng: màu 0.15lux, đen/trắng 0.1lux
Day/Night: Electrical (Not True Day/Night)
Ống kính 2.8 to 10.5mm
Zoom quang học 3.7x
Chức năng bù sáng iBLC
Góc nhìn ngang: 99.5° to 27.4°
Nguồn cấp: DC 12V, AC 24V