Đầu ghi Analog

Hiển thị tất cả 23 kết quả

QTX-6916H

Mã SP : QTX-6916H

Đầu ghi hình 16 kênh chuẩn H264
– Ghi hình 16 FULL 960H real time
– Xuất hình ảnh : HDMI, BNC, VGA
– Audio : 4 kênh vào, 1 kênh ra
– Hỗ trợ 2 ổ cứng/ Playback : 16 kênh
– Hỗ trợ : Smart phone ,…
– Nguồn : 12v
– Hỗ trợ ổ DVD

QTX-6916

Mã SP : QTX-6916

Đầu ghi hình 16 kênh chuẩn H264
– Ghi hình 16 FULL D1 ( or 2 kênh D1 + 14 CIF real time)
– Xuất hình ảnh : HDMI, BNC, VGA
– Audio : 4 kênh vào, 1 kênh ra
– Hỗ trợ 2 ổ cứng / Playback : 16 kênh
– Hỗ trợ : Smart phone ,…
– Nguồn : 12v

QTX-6908H

Mã SP : QTX-6908H

Đầu ghi hình 8 kênh chuẩn H264
– Ghi hình 8 FULL 960H real time
– Xuất hình ảnh : HDMI, BNC, VGA
– Audio : 8 kênh vào, 1 kênh ra
– Hỗ trợ 2 ổ cứng / Playback : 8 kênh
– Hỗ trợ : Smart phone ,…
– Nguồn : 12v
– Hỗ trợ ổ DVD

QTX-6908D1

Mã SP : QTX-6908D1

Đầu ghi hình 8 kênh chuẩn H264
– Ghi hình 8 FULL D1 real time
– Xuất hình ảnh : HDMI, BNC, VGA
– Audio : 8 kênh vào, 1 kênh ra
– Hỗ trợ 2 ổ cứng / Playback : 8 kênh
– Hỗ trợ : Smart phone ,…
– Nguồn : 12v

QTX-6908

Mã SP : QTX-6908

Đầu ghi hình 8 kênh chuẩn H264
– Ghi hình 8 FULL D1 (or 1 kênh D1 + 7 CIF)
– Xuất hình ảnh : HDMI, BNC, VGA
– Audio : 2 kênh vào, 1 kênh ra
– Hỗ trợ 1 ổ cứng / Playback : 8 kênh
– Hỗ trợ : Smart phone ,…
– Nguồn : 12v

QTX-6904

Mã SP : QTX-6904

Đầu ghi hình 4 kênh chuẩn H264
– Ghi hình 4 FULL 960H real time
– Xuất hình ảnh : HDMI, BNC, VGA
– Audio : 4 kênh vào, 1 kênh ra
– Hỗ trợ 1 ổ cứng / Playback : 4 kênh
– Hỗ trợ : Smart phone ,…
– Nguồn : 12v

QTD 6116A

Mã SP : QTD 6116A

2CH D1 + 12CIF Real Time H.264 DVR
-H.264 Video Compression
-Video : 16CH Video Input ,1xHDMI ,1xVGA ,1CH Video Output
-Audio : 6CH Audio Input ,1 Audio Output
-HDD&USB : 2Sata x2TB ,3xUSB 3.0
-Support :1Ch Alarm Input ,1Ch Alarm ,TCP/IP ,RS485 ,RJ-45 ,3G.

QTD 6108Ai

Mã SP : QTD 6108Ai

1CH D1 + 7CH CIF Real Time H.264 DVR
-H.264 Video Compression
-Video : 8CH Video Input ,1xVGA ,1CH Video Output
-Audio : 4CH Audio Input ,1 Audio Output
-HDD&USB : 1Sata x3TB ,3xUSB 3.0
-Support :1Ch Alarm Input ,1Ch Alarm ,TCP/IP ,RS-485 ,RJ-45,3G.

QTD 6104Ai

Mã SP : QTD 6104Ai

4CH Full D1 Real Time H.264 DVR
-H.264 Video Compression
-Video : 4CH Video Input ,1xVGA ,1CH Video Output
-Audio : 4CH Audio Input ,1 Audio Output
-HDD&USB : 1Sata x3TB ,3xUSB 3.0
-Support : 1Ch Alarm Input ,1Ch Alarm ,TCP/IP ,RS485 ,RJ-45,3G.

QTD-6132

Mã SP : QTD-6132

Đầu ghi hình 32 kênh chuẩn nén H.264
– Ghi hình 32 kêch CIF
– Playback 16 kênh đồng thời
– Video Output: đồng thời BNC, VGA,HDMI
– Kết nối LAN, WAN
– 4 kênh Audio In, 1 kênh Audio Out, realtime, ADSL
– Hỗ trợ 2 ổ cứng x2TB

QTD-6124

Mã SP : QTD-6124

‘Đầu ghi hình 24 kênh chuẩn nén H.264
– Ghi hình 24 kênh Full CIF
– Playback 8 kênh đồng thời
– Video Output: đồng thời BNC, VGA,HDMI
– Kết nối LAN, WAN
– 4 kênh Audio In, 1 kênh Audio Out, realtime, ADSL
– Hỗ trợ 2 ổ cứng x 2TB

QTD-6116

Mã SP : QTD-6116

Đầu ghi hình 16 kênh chuẩn nén H.264
– Ghi hình 16 kênh Full CIF
– Playback 8 kênh đồng thời
– Xuất hình ảnh: BNC, VGA,HDMI
– Audio: 4 kênh vào, 1 kênh ra
– Hỗ trợ RS-485, Alarm 4 vào, 1 Relay
– Hỗ trợ xem trên IE, CMS, Mobile (Ezeye ,Vmeye+)
– Hỗ trợ 2 ổ cứng (mỗi ổ tối đa 2 )

QTD-6108

Mã SP : QTD-6108

Đầu ghi hình 8 kênh chuẩn nén H.264
– Ghi hình 8 kênh Full HD1
– Xuất hình ảnh: BNC, VGA,HDMI
– Audio: 8 kênh vào, 1 kênh ra
– Hỗ trợ RS-485, Alarm 4 vào, 1 Relay
– Hỗ trợ xem trên IE, CMS, Mobile ((Ezeye ,Vmeye+)
– Hỗ trợ 2 ổ cứng (mỗi ổ tối đa 2 TB)

QTD-6104

Mã SP : QTD-6104

Đầu ghi hình 4 kênh chuẩn nén H.264
– Ghi hình 4 kênh Full D1
– Xuất hình ảnh: BNC, VGA,HDMI
– Audio: 4 kênh vào, 1 kênh ra
– Hỗ trợ RS-485, Alarm 4 vào, 1 Relay
– Hỗ trợ xem trên IE, CMS, Mobile (Ezeye ,Vmeye+)
– Hỗ trợ 2 ổ cứng (mỗi ổ tối đa 2 TB)

QTX 6432H

Mã SP : QTX 6432H

Đầu ghi hình 32 kênh chuẩn nén H.264 – Input 32CH Video, 4CH Audio
Ouput 1 HDMI, 1VGA, 1 Video, 1 Audio
Resolution 32 CH Full 960H Real time Recording
Playback 16 CH
HDD & USB : 8 HDD x 3T, 2 USB
Support LAN, WAN, RS485, 16 Alarm in,8 Alarm out,32 Loopback
Power 220V
Dimension 42.5x 44.5 x 8.5 cm

QTX-6432D1

Mã SP : QTX-6432D1

Đầu ghi hình 32 kênh chuẩn nén H.264
-Ghi hình 4Ch D1 + 30Ch D1 Real-time Recording
– Video Input: 32CH– Video Output: 1Monitor, 1VGA, 1 HDMI
– Audio Input : 4Ch, Audio output : 1Ch, 2-way audio
– Network protocal TCP/IP, RJ-45. IE, Client Software
-Nguồn :12V

QTX 6424D1

Mã SP : QTX 6424D1

Đầu ghi hình 16 kênh chuẩn nén H.264 -Input 24CH Video, 4CH Audio
– Output 1 HDMI, 1VGA, 1 Video, 1 Audio
Resolution 24 CH Full D1 Real time Recording
Playback 16 CH
HDD & USB : 2HDDx 3T, 2 USB
Support LAN, WAN, RS485, 16 Alarm in,1 Alarm out
Power 12V
Dimension 42.5x 29 x 5.5 cm

QTX-6416H

Mã SP : QTX-6416H

Đầu ghi hình 16 kênh chuẩn nén H.264
-Ghi hình 16CH 960H Real-time Recording
– Video Input: 16CH– Video Output: 1Monitor, 1VGA, 1 HDMI
– Audio Input : 4Ch, Audio output : 1Ch, 2-way audio
– Network protocal TCP/IP, RJ-45. IE, Client Software
-Nguồn :12V

QTX-6416D1

Mã SP : QTX-6416D1

Đầu ghi hình 16 kênh chuẩn nén H.264
-Ghi hình 16Ch D1 Real-time Recording
– Video in: 16 Kênh
– Playback 16 kênh
– Video Output: BNC, VGA,HDMI
– 4 kênh Audio In, 1 kênh Audio Out, âm thanh hai chiều
– Network protocal TCP/IP, RJ-45. IE, Client Software
-Nguồn :12v

QTX-6416

Mã SP : QTX-6416

Đầu ghi hình 16 kênh chuẩn nén H.264
-Ghi hình 4Ch D1 +12CIF Real-time Recording
– Video in: 16 Kênh
– Playback 16 kênh
– Video Output: BNC, VGA,HDMI
– 4 kênh Audio In, 1 kênh Audio Out, âm thanh hai chiều
– Network protocal TCP/IP, RJ-45. IE, Client Software
-Nguồn :12V

QTX-6416i

Mã SP : QTX-6416i

Đầu ghi hình 16 kênh chuẩn nén H.264
-Ghi hình 16 CH Full CIF Real-time Recording
– Video in: 16 Kênh
– Playback 16 kênh
– Video Output: BNC, VGA,HDMI
– 2 kênh Audio In, 1 kênh Audio Out, âm thanh hai chiều
– Network protocal TCP/IP, RJ-45. IE, Client Software
-Nguồn :12v

QTX-6408

Mã SP : QTX-6408

Đầu ghi hình 8 kênh chuẩn nén H.264
– Ghi hình 8Ch 960H or 8Ch D1 Real-time Recording
– Video in: 8 Kênh
– Playback 8 kênh
– Video Output: BNC, VGA,HDMI
– 2 kênh Audio In, 1 kênh Audio Out, âm thanh hai chiều
– Network protocal TCP/IP, RJ-45. IE, Client Software
-Nguồn :12v

QTX-6404

Mã SP : QTX-6404

Đầu ghi hình 4 kênh chuẩn nén H.264
– Ghi hình 4 CH Full 960H
– Video in: 4 Kênh
– Playback 4 kênh
– Video Output: BNC, VGA,HDMI
– 2 kênh Audio In, 1 kênh Audio Out, âm thanh hai chiều
– Network protocal TCP/IP, RJ-45. IE, Client Software.
-Nguồn :12V