HD-SDI DVR

Hiển thị tất cả 9 kết quả

VP-1690

Mã SP : VP-1690

–  16 channel HD – SDI video 1080P  real – time live view

–  HDMI output upto 1080P

–  Max 4 internal HDD (HDD x 4)

–  Support:  Alarm, PTZ

Smart phone support

VP-890

Mã SP : VP-890

–  8 channel HD – SDI video 1080P  real – time live view

–  HDMI output upto 1080P

–  Max 4 internal HDD (HDD x 4)

–  Support:  Alarm, PTZ

Smart phone support

VP-490

Mã SP : VP-490

–  4 channel HD – SDI video 1080P  real – time live view

–  HDMI output upto 1080P

–  Max 4 internal HDD (HDD x 4)

–  Support:  Alarm, PTZ

–  Smart phone support

VP-1680

Mã SP : VP-1680

–  16 channel HD – SDI video 720P  real – time live view

–  HDMI output upto 1080P

–  Max 4 internal HDD (HDD x 4)

–  Support:  Alarm, PTZ

Smart phone support

VP-880

Mã SP : VP-880

–  8 channel HD – SDI video 720P  real – time live view

–  HDMI output upto 1080P

–  Max 4 internal HDD (HDD x 4)

–  Support:  Alarm, PTZ

–  Smart phone support

VP-480

Mã SP : VP-480

–  4 channel HD – SDI video 720P  real – time live view

–  HDMI output upto 1080P

–  Max 2 internal HDD (HDD x 2)

–  Support:  Alarm, PTZ

–  Smart phone support

VP-1620HD

Mã SP : VP-1620HD

–  16 channel HD – SDI video 1080P  real – time live view

–  HDMI output upto 1080P

–  Max 8 internal HDD (HDD x 8)

–  Support:  Alarm, PTZ

–  Smart phone support

VP-820HD

Mã SP : VP-820HD

–  8 channel HD – SDI video 1080P  real – time live view

–  HDMI output upto 1080P

–  Max 8 internal HDD (HDD x 8)

–  Support:  Alarm, PTZ

–  Smart phone support

VP-420HD

Mã SP : VP-420HD

–  4 channel HD – SDI video 1080P  real – time live view

–  HDMI output upto 1080P

–  Max 8 internal HDD (HDD x 8)

–  Support:  Alarm, PTZ

–  Smart phone support