HDCVI DVR

Hiển thị tất cả 10 kết quả

VP-450CVI

Mã SP : VP-450CVI

Lên đến 4 máy ảnh với độ phân giải 1080p xem trước thời gian thực
H.264 dual-stream nén video
Full kênh 720P thực thời gian ghi âm
HDMI / VGA đầu ra đồng thời đoạn video
phát lại thời gian thực Tất cả đồng bộ kênh, giao diện GRID & tìm kiếm thông minh
Hỗ trợ 1 SATA HDD lên đến 3TB, 2 USB 2.0
Nhiều mạng lưới giám sát: xem Web, PSS & DMSs

VP-453CVI

Mã SP : VP-453CVI

Lên đến 4 máy ảnh với độ phân giải 1080p xem trước thời gian thực 
H.264 dual-stream nén video 
Full 1080p kênh thời gian thực ghi 
HDMI / VGA video đầu ra đồng thời 
Tất cả thời gian thực phát lại đồng bộ kênh, giao diện GRID & tìm kiếm thông minh 
Hỗ trợ 2 SATA HDD lên đến 6TB, 2 USB 2.0 
Nhiều mạng lưới giám sát: xem Web, PSS & DMSs

VP-850CVI

Mã SP : VP-850CVI

Lên đến 8 máy ảnh với độ phân giải 1080p xem trước thời gian thực 
H.264 dual-stream nén video 
Full kênh 720P thực thời gian ghi âm 
HDMI / VGA đầu ra đồng thời đoạn video 
phát lại thời gian thực Tất cả đồng bộ kênh, giao diện GRID & tìm kiếm thông minh 
Hỗ trợ 1 SATA HDD lên đến 3TB, 2 USB 2.0 
Nhiều mạng lưới giám sát: xem Web, PSS & DMSs

VP-454CVI

Mã SP : VP-454CVI

Lên đến 4 máy ảnh với độ phân giải 1080p xem trước thời gian thực
H.264 dual-stream nén video
Full 1080p kênh thời gian thực ghi
HDMI / VGA video đầu ra đồng thời
Tất cả thời gian thực phát lại đồng bộ kênh, giao diện GRID & tìm kiếm thông minh
Hỗ trợ 2 SATA HDD lên đến 6TB, 2 USB 2.0
Nhiều mạng lưới giám sát: xem Web, PSS & DMSs

VP-854CVI

Mã SP : VP-854CVI

lên đến 8 máy ảnh với độ phân giải 1080p xem trước thời gian thực
H.264 dual-stream nén video
Full kênh 720P thực thời gian ghi âm
HDMI / VGA đầu ra đồng thời đoạn video
phát lại thời gian thực Tất cả đồng bộ kênh, giao diện GRID & tìm kiếm thông minh
Hỗ trợ 2 SATA HDD lên đến 6TB, 2 USB 2.0
Nhiều mạng lưới giám sát: xem Web, PSS & DMSs

VP-1654CVI

Mã SP : VP-1654CVI

Lên đến 16 máy ảnh với độ phân giải 1080p xem trước thời gian thực
H.264 dual-stream nén video
Full kênh 720P thực thời gian ghi âm
HDMI / VGA video đầu ra đồng thời
Tất cả phát lại kênh đồng bộ thời gian thực, giao diện GRID & tìm kiếm thông minh
Hỗ trợ 2 SATA HDD lên đến 6TB, 2 USB 2.0
Nhiều mạng lưới giám sát: xem Web, PSS & DMSs

VP-851CVI

Mã SP : VP-851CVI

lên đến 8 máy ảnh với độ phân giải 1080p xem trước thời gian thực
H.264 dual-stream nén video
Full kênh 720P thực thời gian ghi âm
HDMI / VGA đầu ra đồng thời đoạn video
phát lại thời gian thực Tất cả đồng bộ kênh, giao diện GRID & tìm kiếm thông minh
Hỗ trợ 2 SATA HDD lên đến 6TB, 2 USB 2.0
Nhiều mạng lưới giám sát: xem Web, PSS & DMSs

VP-853CVI

Mã SP : VP-853CVI

lên đến 8 máy ảnh với độ phân giải 1080p xem trước thời gian thực 
H.264 dual-stream nén video 
Full 1080p kênh thời gian thực ghi 
HDMI / VGA video đầu ra đồng thời 
Tất cả thời gian thực phát lại đồng bộ kênh, giao diện GRID & tìm kiếm thông minh 
Hỗ trợ 2 SATA HDD lên đến 6TB, 2 USB 2.0 
Nhiều mạng lưới giám sát: xem Web, PSS & DMSs

VP-1651CVI

Mã SP : VP-1651CVI

Lên đến 16 máy ảnh với độ phân giải 1080p xem trước thời gian thực 
H.264 dual-stream nén video 
Full kênh 720P thực thời gian ghi âm 
HDMI / VGA video đầu ra đồng thời 
Tất cả phát lại kênh đồng bộ thời gian thực, giao diện GRID & tìm kiếm thông minh 
Hỗ trợ 2 SATA HDD lên đến 6TB, 2 USB 2.0 
Nhiều mạng lưới giám sát: xem Web, PSS & DMSs

VP-1652CVI

Mã SP : VP-1652CVI

Lên đến 16 máy ảnh với độ phân giải 1080p xem trước thời gian thực
H.264 dual-stream nén video
Full kênh 720P thực thời gian ghi âm
HDMI / VGA video đầu ra đồng thời
Tất cả phát lại kênh đồng bộ thời gian thực, giao diện GRID & tìm kiếm thông minh
Hỗ trợ 4 SATA HDD lên để 12TB, 2 USB 2.0
Nhiều mạng lưới giám sát: xem Web, PSS & DMSs