Đầu ghi hình VDTECH

Hiển thị tất cả 21 kết quả

VDT- 2700HSDI.720P

Mã SP : VDT- 2700HSDI.720P

– Đầu ghi hình 4 kênh HD-SDI, chuẩn nén H.264

– Hỗ trợ truy cập hình ảnh bằng công nghệ điện toán đám mây.

– Tốc độ khung hình tối đa: 30 hình/ giây @ 720P (SMPTE 292); PAL (625 line, 50 hình/ giây); NTSC (525 lines, 60 hình/ giây).

– 4 kênh ngõ vào Video và 4 kênh ngõ vào số

– 01 kênh ngõ ra HDMI Full HD (1920 x 1080), Monitor (01 VGA)

– Chuẩn nén âm thanh: G.711A

– Hiển thị qua CMS: 4 kênh

– Hiển thị qua monitor: 1/4 kênh.

– Chế độ ghi hình: Ghi theo cấu hình, ghi theo lịch trình, ghi theo chuyển động.

– Chế độ xem lại qua CMS 9 kênh và xem lại qua monitor lần lượt 2 kênh

– Hỗ trợ 2 ổ cứng SATA dung lượng lưu trữ tối đa 2x3TB

– Chế độ backup: Sao lưu qua mạng, qua USB.

– Phần mềm quản lý tập trung CMS kết nối 128 camera, phân quyền quản lý người dùng.

– Hỗ trợ xem qua máy tính (PC): WinXP, Vista, Win7 (CMS, IE, Firefox), Macbook: VMeye

– Hỗ trợ xem qua điện thoại di động: iPad, iPhone, Android

– Hỗ trợ kết nối trực tiếp USB 3G

VDT-3600SDI.2

Mã SP : VDT-3600SDI.2

– Chất lượng ghi hình:

HD-SDI: Full HD 1080P

Digital: Full HD 1080P, 720P

– Chuẩn ghi hình: H.264

– Ngõ ra màn hình :   BNC, VGA, HDMI (1920×1080)

– Kết nối 8 kênh HD-SD hoặc 9 kênh IP 720P

– Hỗ trợ 02 ổ ứng SATA 2 x 3 Terabyte

– Hỗ trợ điện toán đám mây Vdtech Cloud,USB 3G

– Hỗ trợ ONVIF 2.0

– Hỗ trợ âm thanh 2 chiều G.711A

VDT-2700SDI.2

Mã SP : VDT-2700SDI.2

– Chất lượng ghi hình:

HD-SDI: Full HD 1080P

Digital: Full HD 1080P, 720P

– Chuẩn ghi hình: H.264

– Ngõ ra màn hình :   BNC, VGA, HDMI (1920×1080)

– Kết nối 4 kênh HD-SD hoặc 4 kênh IP 1080P

– Hỗ trợ 02 ổ ứng SATA 2 x 3 Terabyte

– Hỗ trợ điện toán đám mây Vdtech Cloud,USB 3G

– Hỗ trợ ONVIF 2.0

– Hỗ trợ âm thanh 2 chiều G.711A

VDT-4500N

Mã SP : VDT-4500N

– Chất lượng ghi hình: Digital: 1080P, 720P, D1

– Chuẩn ghi hình: H.264

– Ngõ ra màn hình :   BNC, VGA, HDMI (1920×1080)

– Kết nối 8 kênh IP 1080P hoặc 16 kênh IP 720P

– Hỗ trợ 02 ổ ứng SATA 2 x 4 Terabyte

– Hỗ trợ điện toán đám mây Vdtech Cloud,USB 3G

– Hỗ trợ ONVIF 2.0

– Hỗ trợ âm thanh 2 chiều G.711A

VDT-3600NF

Mã SP : VDT-3600NF

– CHÂT LƯỢNG GHI HÌNH:

Full HD 1080P, HD 720P, 960H, D1 .

– CHUẨN GHI HÌNH: H.264

– NGÕ RA MÀN HÌNH : BNC, VGA, HDMI (1920×1080)

– KẾT NỐI 8 KÊNH IP 1080P HOẶC 16 KÊNH IP D1

– HỖ TRỢ ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY VDTECH.TV

– HỖ TRỢ ONVIF 2.0, USB 3G SỬ DỤNG VDTECH.TV

VDT-2700N

Mã SP : VDT-2700N

– Chất lượng ghi hình:

Full HD 1080P, 720P, 960H, D1 .

– Chuẩn ghi hình: H.264

– Ngõ ra màn hình : BNC, VGA, HDMI (1920×1080)

– Kết nối 8 kênh IP 1080P, 720P hoặc 16 kênh IP D1

– Hỗ trợ 02 ổ ứng SATA 2 x 3 Terabyte

– Hỗ trợ điện toán đám mây Vdtech Cloud, USB 3G

– Hỗ trợ ONVIF 2.0

– Hỗ trợ âm thanh 2 chiều G.711A

VDT-18000HFN

Mã SP : VDT-18000HFN

– Chất lượng ghi hình:

Analog: Cif; Digital: 1080P, 720P, 960H, D1 .

– Chuẩn ghi hình: H.264

– Ngõ ra màn hình : BNC, VGA, HDMI (1920×1080)

– Kết nối 32 kênh Analog hoặc 16 kênh IP D1

– Hỗ trợ điện toán đám mây Vdtech Cloud

– Hỗ trợ âm thanh 2 chiều G.711A

 

VDT-9000HFN

Mã SP : VDT-9000HFN

– Chất lượng ghi hình:

Analog: Cif; Digital: 1080P, 720P, 960H, D1 .

– Chuẩn ghi hình: H.264

– Ngõ ra màn hình : BNC, VGA, HDMI (1920×1080)

– Kết nối 24 kênh Analog hoặc 9 kênh IP D1

– Hỗ trợ điện toán đám mây Vdtech Cloud

– Hỗ trợ âm thanh 2 chiều G.711A

VDT-4500iD.960H

Mã SP : VDT-4500iD.960H

– Chất lượng ghi hình:

Analog: 960H, D1

Digital: 1080P, 720P, 960H, D1 .

– Chuẩn ghi hình: H.264

– Ngõ ra màn hình :  02 BNC, VGA, HDMI (1920×1080)

– Kết nối 16 kênh Analog hoặc 24 kênh IP D1

– Hỗ trợ 02 ổ ứng SATA 2 x 3 Terabyte

– Hỗ trợ điện toán đám mây Vdtech Cloud,USB 3G

– Hỗ trợ ONVIF 2.0

– Hỗ trợ âm thanh 2 chiều G.711A

VDT-4500iD.D1

Mã SP : VDT-4500iD.D1

– Chất lượng ghi hình:

Analog: 960H, D1,HD1, CIF

Digital: 1080P, 720P, 960H.

– Chuẩn ghi hình: H.264

– Ngõ ra màn hình :  02 BNC, VGA, HDMI (1920×1080)

– Kết nối 16 kênh Analog hoặc 24 kênh IP D1

– Hỗ trợ 02 ổ ứng SATA 2 x 3 Terabyte

– Hỗ trợ điện toán đám mây Vdtech Cloud,USB 3G

– Hỗ trợ ONVIF 2.0

– Hỗ trợ âm thanh 2 chiều G.711A

VDT-4500HFN

Mã SP : VDT-4500HFN

– Chất lượng ghi hình:

Analog:  D1, HD1, CIF

Digital: 1080P, 720P, 960H, D1 .

– Chuẩn ghi hình: H.264

– Ngõ ra màn hình :  02 BNC, VGA, HDMI (1920×1080)

– Kết nối 16 kênh Analog hoặc 9 kênh IP D1

– Hỗ trợ 02 ổ ứng SATA 2 x 3 Terabyte

– Hỗ trợ điện toán đám mây Vdtech Cloud,USB 3G

– Hỗ trợ âm thanh 2 chiều G.711A

VDT-3600iD.960H

Mã SP : VDT-3600iD.960H

– CHÂT LƯỢNG GHI HÌNH:

Digital:  Full HD 1080P, HD 720P, 960H, D1 .

Analog: 960h, D1

– CHUẨN GHI HÌNH: H.264

– NGÕ RA MÀN HÌNH : BNC, VGA, HDMI (1920×1080)

– KẾT NỐI 16 KÊNH IP D1 HOẶC 8 KÊNH ANALOG

– HỖ TRỢ ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY VDTECH.TV

– HỖ TRỢ ONVIF 2.0, USB 3G SỬ DỤNG VDTECH.TV

– HỖ TRỢ Ổ CỨNG 2 X 3 TERABYTE

VDT-3600iD.D1

Mã SP : VDT-3600iD.D1

Digital:  Full HD 1080P, HD 720P, 960H, D1 .

Analog: D1, HD1, CIF

– CHUẨN GHI HÌNH: H.264

– NGÕ RA MÀN HÌNH : BNC, VGA, HDMI (1920×1080)

– KẾT NỐI 9 KÊNH IP D1 HOẶC 8 KÊNH Analog

– HỖ TRỢ ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY VDTECH.TV

– HỖ TRỢ ONVIF 2.0, USB 3G SỬ DỤNG VDTECH.TV

– HỖ TRỢ Ổ CỨNG 2 X 3 TERABYTE

VDT-3600HF 960H

Mã SP : VDT-3600HF 960H

CHÂT LƯỢNG GHI HÌNH: 960H, D1, HD1, CIF

– CHUẨN GHI HÌNH: H.264

– NGÕ RA MÀN HÌNH : BNC, VGA, HDMI (1920×1080)

– KẾT NỐI 8 KÊNH ANALOG

– HỖ TRƠ ÂM THANH 2 CHIỀU

– HỖ TRỢ ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY VDTECH.TV

– HỖ TRỢ Ổ CỨNG 2 X 3 TERABYTE

VDT-3600HFC

Mã SP : VDT-3600HFC

– CHÂT LƯỢNG GHI HÌNH: 960H, D1, HD1, CIF

– CHUẨN GHI HÌNH: H.264

– NGÕ RA MÀN HÌNH : BNC, VGA, HDMI (1920×1080)

– KẾT NỐI 8 KÊNH ANALOG

– HỖ TRƠ ÂM THANH 2 CHIỀU

– HỖ TRỢ ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY VDTECH.TV

– HỖ TRỢ Ổ CỨNG 2 X 3 TERABYTE

VDT-2700iD.960H

Mã SP : VDT-2700iD.960H

 

Đầu ghi hình KTS 04 kênh:
– Ngõ vào hình ảnh: 4 Analog, 9 Digital
– Hiển thị kênh hình:
    + Analog: 4x960H , 4xD1
    + Analog + IP: 2 xD1 + (1x1080P +  1x720P)
    + IP:  9xD1 / 8x960H / 4x720P / 2x1080P / 1x720P + 7xD1 / 1x1080P + 1x720P + 2xD1
– Ngõ ra hình ảnh 1 Analog (BNC), 1 VGA, 1 HDMI. Âm thanh 4 ngõ vào, 1 ngõ ra.
– Hỗ trợ tối đa 2 HDD Sata, max 4000 GB.
– Chuẩn ghi hình: Analog: PAL 25f/s,  NTSC 30f/s; Full D1, HD1, CIF, QCIF. Digital: 1080P, 720P, 960H, D1
– Xem lai cùng lúc tấc cả kênh hình, từng kênh độc lập. Hỗ trợ backup qua mạng, ổ cứng di động, qua USB 2.0.
– Hỗ trợ xem qua Macbook pro, điện thoại Iphone, Ipad, Android, Symbian, WindowMobile, RIM (Blackberry).
Chưa bao gồm HDD, DVD/RW
VDT-2700HFN 960H

Mã SP : VDT-2700HFN 960H

– Chất lượng ghi hình:

Analog: Full 960H, D1, HD1, CIF

Digital: 1080P, 720P, 960H, D1 .

– Chuẩn ghi hình: H.264

– Ngõ ra màn hình : BNC, VGA, HDMI (1920×1080)

– Kết nối 4 kênh Analog hoặc 9 kênh IP D1

– Hỗ trợ 02 ổ ứng SATA 2 x 3 Terabyte

– Hỗ trợ điện toán đám mây Vdtech Cloud

– Hỗ trợ âm thanh 2 chiều G.711A

VDT-2700H 960H

Mã SP : VDT-2700H 960H

– Chất lượng ghi hình:

Analog: Full 960H, D1, HD1, CIF

Digital: 1080P, 720P, 960H, D1 .

– Chuẩn ghi hình: H.264

– Ngõ ra màn hình : BNC, VGA, HDMI (1920×1080)

– Kết nối 4 kênh Analog hoặc 9 kênh IP D1

– Hỗ trợ 02 ổ ứng SATA 2 x 3 Terabyte

– Hỗ trợ điện toán đám mây Vdtech Cloud

– Hỗ trợ âm thanh 2 chiều G.711A

VDT-2700HFC

Mã SP : VDT-2700HFC

VDT-3600CVI

Mã SP : VDT-3600CVI

– Chât lượng ghi hình:

Luồng mạng chính: 720P/960H/D1/HD1/CIF

Luồng mạng phụ: D1/CIF/QCIF

– Chuẩn ghi hình: H.264

– Ngõ ra màn hình : VGA, HDMI (1920X1080)

– Kết nối 8 kênh CVI

– Hỗ trợ 1 HDD SATA (1 x 4 terabyte)

– Hỗ trơ âm thnh 2 chiều

– Hỗ trợ ổ cứng 2 x 3 terabyte

VDT-2700CVI

Mã SP : VDT-2700CVI

– Chât lượng ghi hình:

Luồng mạng chính: 720P/960H/D1/HD1/CIF

Luồng mạng phụ: D1/CIF/QCIF

– Chuẩn ghi hình: H.264

– Ngõ ra màn hình : VGA, HDMI (1920X1080)

– Kết nối 4 kênh CVI

– Hỗ trợ 1 HDD SATA (1 x 4 terabyte)

– Hỗ trơ âm thnh 2 chiều

– Hỗ trợ ổ cứng 2 x 3 terabyte