DVR VDTECH

Hiển thị tất cả 13 kết quả

VDT-18000HFN

Mã SP : VDT-18000HFN

– Chất lượng ghi hình:

Analog: Cif; Digital: 1080P, 720P, 960H, D1 .

– Chuẩn ghi hình: H.264

– Ngõ ra màn hình : BNC, VGA, HDMI (1920×1080)

– Kết nối 32 kênh Analog hoặc 16 kênh IP D1

– Hỗ trợ điện toán đám mây Vdtech Cloud

– Hỗ trợ âm thanh 2 chiều G.711A

 

VDT-9000HFN

Mã SP : VDT-9000HFN

– Chất lượng ghi hình:

Analog: Cif; Digital: 1080P, 720P, 960H, D1 .

– Chuẩn ghi hình: H.264

– Ngõ ra màn hình : BNC, VGA, HDMI (1920×1080)

– Kết nối 24 kênh Analog hoặc 9 kênh IP D1

– Hỗ trợ điện toán đám mây Vdtech Cloud

– Hỗ trợ âm thanh 2 chiều G.711A

VDT-4500iD.960H

Mã SP : VDT-4500iD.960H

– Chất lượng ghi hình:

Analog: 960H, D1

Digital: 1080P, 720P, 960H, D1 .

– Chuẩn ghi hình: H.264

– Ngõ ra màn hình :  02 BNC, VGA, HDMI (1920×1080)

– Kết nối 16 kênh Analog hoặc 24 kênh IP D1

– Hỗ trợ 02 ổ ứng SATA 2 x 3 Terabyte

– Hỗ trợ điện toán đám mây Vdtech Cloud,USB 3G

– Hỗ trợ ONVIF 2.0

– Hỗ trợ âm thanh 2 chiều G.711A

VDT-4500iD.D1

Mã SP : VDT-4500iD.D1

– Chất lượng ghi hình:

Analog: 960H, D1,HD1, CIF

Digital: 1080P, 720P, 960H.

– Chuẩn ghi hình: H.264

– Ngõ ra màn hình :  02 BNC, VGA, HDMI (1920×1080)

– Kết nối 16 kênh Analog hoặc 24 kênh IP D1

– Hỗ trợ 02 ổ ứng SATA 2 x 3 Terabyte

– Hỗ trợ điện toán đám mây Vdtech Cloud,USB 3G

– Hỗ trợ ONVIF 2.0

– Hỗ trợ âm thanh 2 chiều G.711A

VDT-4500HFN

Mã SP : VDT-4500HFN

– Chất lượng ghi hình:

Analog:  D1, HD1, CIF

Digital: 1080P, 720P, 960H, D1 .

– Chuẩn ghi hình: H.264

– Ngõ ra màn hình :  02 BNC, VGA, HDMI (1920×1080)

– Kết nối 16 kênh Analog hoặc 9 kênh IP D1

– Hỗ trợ 02 ổ ứng SATA 2 x 3 Terabyte

– Hỗ trợ điện toán đám mây Vdtech Cloud,USB 3G

– Hỗ trợ âm thanh 2 chiều G.711A

VDT-3600iD.960H

Mã SP : VDT-3600iD.960H

– CHÂT LƯỢNG GHI HÌNH:

Digital:  Full HD 1080P, HD 720P, 960H, D1 .

Analog: 960h, D1

– CHUẨN GHI HÌNH: H.264

– NGÕ RA MÀN HÌNH : BNC, VGA, HDMI (1920×1080)

– KẾT NỐI 16 KÊNH IP D1 HOẶC 8 KÊNH ANALOG

– HỖ TRỢ ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY VDTECH.TV

– HỖ TRỢ ONVIF 2.0, USB 3G SỬ DỤNG VDTECH.TV

– HỖ TRỢ Ổ CỨNG 2 X 3 TERABYTE

VDT-3600iD.D1

Mã SP : VDT-3600iD.D1

Digital:  Full HD 1080P, HD 720P, 960H, D1 .

Analog: D1, HD1, CIF

– CHUẨN GHI HÌNH: H.264

– NGÕ RA MÀN HÌNH : BNC, VGA, HDMI (1920×1080)

– KẾT NỐI 9 KÊNH IP D1 HOẶC 8 KÊNH Analog

– HỖ TRỢ ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY VDTECH.TV

– HỖ TRỢ ONVIF 2.0, USB 3G SỬ DỤNG VDTECH.TV

– HỖ TRỢ Ổ CỨNG 2 X 3 TERABYTE

VDT-3600HF 960H

Mã SP : VDT-3600HF 960H

CHÂT LƯỢNG GHI HÌNH: 960H, D1, HD1, CIF

– CHUẨN GHI HÌNH: H.264

– NGÕ RA MÀN HÌNH : BNC, VGA, HDMI (1920×1080)

– KẾT NỐI 8 KÊNH ANALOG

– HỖ TRƠ ÂM THANH 2 CHIỀU

– HỖ TRỢ ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY VDTECH.TV

– HỖ TRỢ Ổ CỨNG 2 X 3 TERABYTE

VDT-3600HFC

Mã SP : VDT-3600HFC

– CHÂT LƯỢNG GHI HÌNH: 960H, D1, HD1, CIF

– CHUẨN GHI HÌNH: H.264

– NGÕ RA MÀN HÌNH : BNC, VGA, HDMI (1920×1080)

– KẾT NỐI 8 KÊNH ANALOG

– HỖ TRƠ ÂM THANH 2 CHIỀU

– HỖ TRỢ ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY VDTECH.TV

– HỖ TRỢ Ổ CỨNG 2 X 3 TERABYTE

VDT-2700iD.960H

Mã SP : VDT-2700iD.960H

 

Đầu ghi hình KTS 04 kênh:
– Ngõ vào hình ảnh: 4 Analog, 9 Digital
– Hiển thị kênh hình:
    + Analog: 4x960H , 4xD1
    + Analog + IP: 2 xD1 + (1x1080P +  1x720P)
    + IP:  9xD1 / 8x960H / 4x720P / 2x1080P / 1x720P + 7xD1 / 1x1080P + 1x720P + 2xD1
– Ngõ ra hình ảnh 1 Analog (BNC), 1 VGA, 1 HDMI. Âm thanh 4 ngõ vào, 1 ngõ ra.
– Hỗ trợ tối đa 2 HDD Sata, max 4000 GB.
– Chuẩn ghi hình: Analog: PAL 25f/s,  NTSC 30f/s; Full D1, HD1, CIF, QCIF. Digital: 1080P, 720P, 960H, D1
– Xem lai cùng lúc tấc cả kênh hình, từng kênh độc lập. Hỗ trợ backup qua mạng, ổ cứng di động, qua USB 2.0.
– Hỗ trợ xem qua Macbook pro, điện thoại Iphone, Ipad, Android, Symbian, WindowMobile, RIM (Blackberry).
Chưa bao gồm HDD, DVD/RW
VDT-2700HFN 960H

Mã SP : VDT-2700HFN 960H

– Chất lượng ghi hình:

Analog: Full 960H, D1, HD1, CIF

Digital: 1080P, 720P, 960H, D1 .

– Chuẩn ghi hình: H.264

– Ngõ ra màn hình : BNC, VGA, HDMI (1920×1080)

– Kết nối 4 kênh Analog hoặc 9 kênh IP D1

– Hỗ trợ 02 ổ ứng SATA 2 x 3 Terabyte

– Hỗ trợ điện toán đám mây Vdtech Cloud

– Hỗ trợ âm thanh 2 chiều G.711A

VDT-2700H 960H

Mã SP : VDT-2700H 960H

– Chất lượng ghi hình:

Analog: Full 960H, D1, HD1, CIF

Digital: 1080P, 720P, 960H, D1 .

– Chuẩn ghi hình: H.264

– Ngõ ra màn hình : BNC, VGA, HDMI (1920×1080)

– Kết nối 4 kênh Analog hoặc 9 kênh IP D1

– Hỗ trợ 02 ổ ứng SATA 2 x 3 Terabyte

– Hỗ trợ điện toán đám mây Vdtech Cloud

– Hỗ trợ âm thanh 2 chiều G.711A

VDT-2700HFC

Mã SP : VDT-2700HFC