Bộ chia

Hiển thị tất cả 3 kết quả

AV – 202

Mã SP : AV - 202

Bộ chia tín hiệu 202 ( bộ chia ti vi )
– Bộ chia tín hiệu có 01 AV Video, Audio Input
– Bộ chia tín hiệu có 04 AV Video, Audio Output
– Nguồn 220V

CHDMI1

Mã SP : CHDMI1

Bộ chia HDMI 1->4( 1 vào 4 ra)

CHDMI

Mã SP : CHDMI

Bộ chia HDMI 1->2 ( 1 vào 2 ra)