Nguồn Camera

Hiển thị tất cả 10 kết quả

WD Green AV

Mã SP : WD Green AV

WD Green AV 500Gb

WD Green AV 1Tb

WD Green AV 2Tb

WD Green AV 3Tb

HDD Seagate

Mã SP : HDD Seagate

Seagate 250G

Seagate 500G

Seagate 1TB

Seagate 2TB

Seagate 3TB

Seagate 500G

Seagate 1TB

Seagate 2TB

Seagate 3TB

AV – 30A

Mã SP : AV - 30A

Nguồn tổng
– Input: AC 220 – 240V/ 50Hz.
– Output: DC 12V-30A

AV – 20A

Mã SP : AV - 20A

Nguồn tổng
– Input: AC 220 – 240V/ 50Hz.
– Output: DC 12V-20A

AV – 15A

Mã SP : AV - 15A

Nguồn tổng
– Input: AC 220 – 240V/ 50Hz.
– Output: DC 12V-15A

AV – 10A

Mã SP : AV - 10A

Nguồn tổng
– Input: AC 220 – 240V/ 50Hz.
– Output: DC 12V-10A

AV – 05A

Mã SP : AV - 05A

Nguồn tổng
– Input: AC 220 – 240V/ 50Hz.
– Output: DC 12V-5A

AV-24V2A

Mã SP :

Nguồn nhẹ ( Loại tốt )
– Input: AC 220V/ 50 Hz.
– Output: DC 24V – 2.0 A

AV-24V2A

Mã SP : AV-24V2A

Nguồn cơ trong nhà ( Loại tốt )
– Input: AC 220V/ 50 Hz.
– Output: AC 24V – 2000mA

AV – 02A

Mã SP : AV - 02A

– Input: AC 100 – 220V/ 50 – 60 Hz.
– Output: DC 12V-2000mA